Vision och Strategi

Vision

Promore Pharmas vision är att lösa de globala medicinska problemen med kroniska sår.

Strategi

Promore Pharma har en liten kostnadseffektiv organisation som främst arbetar med projektkoordination, det vill säga samordnar bolagets omfattande projekt mellan strategiska samarbetspartners, kliniska serviceorganisationer och andra servicegivare exempelvis inom tillverkningsområdet.

I ett framtida läge, då de primära indikationerna för Promore Pharmas projekt är marknadsnära avser bolaget att söka allianser med stora fullt integrerade, multinationella bolag för att genomföra marknadslansering. Utveckling av dessa läkemedelskandidater för angränsande behandlingsområden avser bolaget främst att operationalisera och finansiera genom strategiska samarbeten. Sådana strategiska samarbeten kan genomföras med såväl stora som små utvecklingsbolag. Vidare syftar bolagets insatser till att underhålla och bevaka den patentportfölj som skyddar bolagets huvudprojekt.