Vision och Strategi

Vision

Promore Pharmas vision är att lösa de globala medicinska problemen med ärrbildning, adherenser och kroniska sår.

Strategi

Promore Pharma arbetar med en liten kostnadseffektiv organisation som främst arbetar med projektkoordination, det vill säga samordnar bolagets omfattande projekt mellan strategiska samarbetspartners, kliniska serviceorganisationer och andra servicegivare exempelvis inom tillverkningsområdet. Vidare syftar bolagets insatser till att underhålla och bevaka den patentportfölj som skyddar bolagets huvudprojekt.

I ett framtida läge, då de primära indikationerna för Promore Pharmas projekt är marknadsnära avser bolaget att söka allianser med stora fullt integrerade, multinationella bolag för att genomföra marknadslansering. Bolaget avser att utreda möjligheten att utveckla läkemedelskandidater för angränsande behandlingsområden. Det kan åstadkommas antingen genom strategiska samarbeten som kan tillföra finansiering och operationella resurser eller genom små välkontrollerade studier i egen regi. Sådana strategiska samarbeten kan genomföras med såväl stora som små utvecklingsbolag.