Vetenskapliga artiklar

PXL01 och förebyggande av adherenser och ärrbildning

LL-37 och kroniska sår