Teckningsoptioner

Bolaget har ett flertal utestående teckningsoptionsprogram kopplade till utvecklingen av PXL01. Innehavare av teckningsoptionerna är Technomark Group USA LLC, Kentron Biotechnology Pvt Ltd and PharmaResearch Co. Ltd.

Teckningskursen för optionerna är 13,30 SEK per aktie, men kommer att justeras till aktiens kvotvärde (4 öre) om vissa milstolpar uppnås i utvecklingsprogrammet. Teckningsoptionerna kan utnyttjas fram till 31 december 2022.

Antal optioner

Innehavare

Antal aktier vid fullt utnyttjande

2 273

Technomark

34 095

2 272

Kentron

34 080

2 300

Technomark

34 500

2 299

Kentron

34 485

9 078

Technomark

136 170

9 077

Kentron

136 155

9 078

Technomark

136 170

9 077

Kentron

136 155

4 573

Technomark

68 595

4 572

Kentron

68 580

9 078

Technomark

136 170

9 077

Kentron

136 155

4 573

Technomark

68 595

4 572

Kentron

68 580

45 455

PharmaResearch Co. Ltd

681 825

   

1 910 310