Team

Jonas Ekblom
Jonas Ekblom
Verkställande direktör / President & Chief Executive Officer (CEO)

Född: 1965.

Jonas har jobbat över 25 år i Life Science-sektorn. Han är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet och har en B.Sci i kemi från Stockholms Universitet, en PhD i experimentell neurologi från Uppsala Universitet och har varit postdoktor vid University of Southern California (USC), School of Pharmacy. Utöver detta har han utbildat sig inom strategisk planering och affärsledarskap. Han har tidigare innehavt ledningsroller i bolag i Sverige, USA och Schweiz. Senast var Jonas VD för det schweiziska bioteknikbolaget BOWS Pharmaceuticals SA och han var dessförinnan aktiv i bolag som Pharmacia, Biovitrum, Sequenom and Invitrogen.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Axelar AB och i EffRx Pharmaceuticals SA samt i det egna konsultföretaget Edge of the World Strategies Corporation.
Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Jenni Björnulfson
Jenni Björnulfson
Chief Financial Officer (CFO)

Född: 1971.

Jenni har omfattande erfarenhet från finansmarknaden efter att bland annat ha arbetat med corporate finance i tio år på Handelsbanken Markets och Alfred Berg Fondkommission/ABN AMRO samt som aktieanalytiker i tre år på Standard & Poor’s och ABG Sundal Collier. Hon har även arbetat som affärsområdeschef på Global Health Partner AB. Jenni är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och blev bolagets CFO i augusti 2016.

Andra uppdrag: Jenni är styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB (publ) och Gjutformen 2 samt styrelseledamot och verkställande direktör i det egna konsultbolaget The C Story AB.
Innehav i Promore Pharma: 1 500 aktier.

Margit Mahlapuu
Margit Mahlapuu
Chief Scientific Officer (CSO)

Född: 1972.

Margit har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling. Hon arbetade tidigare på bland annat AstraZeneca, Arexis och Swedish Orphan Biovitrum. Margit är docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har en PhD i molekyl- och cellbiologi från Göteborgs universitet. Hon började inom koncernen 2007 som ansvarig för regulatorisk strategi och klinisk utveckling.

Andra uppdrag: Margit är styrelseordförande och verkställande direktör i de egna bolagen ScandiCure AB och Alexera AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i det egna konsultbolaget Arexela AB. Hon är styrelseledamot i Sixera Pharma AB samt styrelsesuppleant i ALFINUS AB.

Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Ulrika Wennberg
Ulrika Wennberg
Chief Operating Officer (COO)

Född: 1970.

Ulrika har över 20 års affärserfarenhet och har arbetat som projektledare, managementkonsult och företagsledare inom bland annat bioteknik, IT och media. Hon var tidigare  VD för Axelar AB, CFO och VD för Jederström Pharmaeceutcials. Ulrika har arbetat för koncernen sedan 2009.

Andra uppdrag: Ulrika är lekmannarevisor i SRV återvinning AB, Söderenergi Aktiebolag och Söderenergi Kraftvärme Aktiebolag. Hon är lekmannarevisorssuppleant i Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Södertörns Fjärrvärme AB och Södertörns Energi AB.
Innehav i Promore Pharma: 500 aktier.

Alexandra Liverts
Alexandra Liverts
Office Manager

Född: 1980.

Alexandra har över tio års erfarenhet från forskningsadministration och har arbetat som Ansvarig för administration och information, koordinator för programutvärderingar, administrativ koordinator, projektledare och forskningsassistent. Hon har en BA i Hälsosystem från Ben-Gurion University of the Negev och en Master-examen i Företagshälosvård från Tel Aviv University. Alexandra är bolagets Office Manager sedan februari 2017.

Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Innehav per den 29 mars 2019.