Styrelsen

Göran Pettersson
Göran Pettersson
Styrelseledamot och ordförande sedan 2015

Född: 1945.

Göran var tidigare styrelseordförande i Axelar AB, Medivir AB (publ) och OxyPharma AB, styrelseledamot i Recipharm AB (publ) samt verkställande direktör i Astra Pain Control, Kabi Pharmacia UK Ltd, KabiPharmacia Terapeutics AB och Meda Sverige AB. Han har en M.Pharm Sc. från Uppsala Universitet och en MBA från IHM i Stockholm.

Andra uppdrag: Göran är vice styrelseordförande i Mobidiag Oy och styrelseordförande i Mobidag Sverige AB. Han är styrelseledamot i G. Pettersson & Partners AB, Pfizer Pensionsstiftelse I och Brf Trumslagaren 3. Han är styrelsesuppleant i Karl Jungstedt AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Göran Linder
Göran Linder
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1962.

Göran är ledande befattningshavare inom flera investeringsbolag. Han var tidigare styrelseledamot i bland annat Transic AB, Jensen Devices AB, Airgrinder AB och Lamera AB. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Powercell Sweden AB (publ), Powercell Warrants One AB, Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Pergamum AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, Crunchfish AB (publ) M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Dr. Torsten Goesch
Dr. Torsten Goesch
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1959.
Torsten är ledande befattningshavare i Rosetta där han ansvarar för investeringar. Han har varit styrelseledamot i ett flertal bioteknikbolag. Torsten var tidigare styrelseledamot i STI Ltd och Cytochroma Ltd. Han har en MD och PhD från Heinrich Heine University i Düsseldorf, Tyskland samt en MBA från Kellog School of Management i Evanston, USA.

Andra uppdrag: Torsten är styrelseordförande i Biosergen AS. Han är styrelseledamot i Rosetta, Forward Pharma, Vistagen Pte Ltd, Dilafor AB, Modus Therapeutics AB, Karolinska Development Invest AB och Eyesense GmbH.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Satyendra Kumar
Satyendra Kumar
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1954

Satyendra är rådgivare till styrelsen för PharmaResearch Products Ltd. Han har tidigare arbetat med licensiering, allianser och affärsutveckling för Daewoong och med etablering av internationell distribution för Samyangs verksamhet inom medicinteknik och läkemedel. Satyendra har en MD från Birla Institute of Technology and Science i Pilani, Indien samt en PhD från Seoul National University i Seoul, Korea.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare
: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1959.

Marianne har tidigare varit verkställande direktör för Kronans Droghandel AB, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner AB samt vice VD på Apoteket. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: Marianne är styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i MDA Management AB. Hon är styrelseledamot i Recipharm AB (publ), Enzymatica AB (publ), Praktikertjänst Aktiebolag, Camurus AB och AdderaCare AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Kerstin Valinder Strinnholm
Kerstin Valinder Strinnholm
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1960.

Kerstin har varit ansvarig för affärsutveckling och affärsstrategi på Nycomed (nu Takeda) och dessförinnan haft ledande befattningar inom marknadsföring och affärsutveckling på Astra och AstraZeneca. Hon har journalistexamen från journalisthögskolan i Göteborg.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Camurus AB (publ), Corline Biomedical AB (publ), Gedea AB, Immunicum AB (publ) och Klifo A/S.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Innehav per den 29 mars 2019.