Styrelsen

Göran Pettersson
Göran Pettersson
Styrelseledamot och ordförande sedan 2015

Född: 1945.

Göran var tidigare styrelseordförande i Axelar AB, Medivir Aktiebolag och Dermagen AB. Han var styrelseledamot i Recipharm AB (publ) samt i Bioretec OY. Göran var styrelseledamot och verkställande direktör i Meda Sverige Aktiebolag. Petterson har haft ledande positioner inom AstraZeneca, KabiVitrum och Pharmacia. Han har en M.Pharm Sc. från Uppsala Universitet och en MBA från IHM i Stockholm.

Andra uppdrag: Pettersson är styrelseordförande i Mobidiag Sverige AB. Han är styrelseledamot i G. Pettersson & Partners AB, Pfizer Pensionsstiftelse I, Mobidiag OY och Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 3. Han är styrelsesuppleant i Karl Jungstedt AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Göran Linder
Göran Linder
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1962.

Göran är ledande befattningshavare inom flera investeringsbolag. Han var tidigare styrelseledamot i bland annat Transic AB, Jensen Devices AB, Airgrinder AB och Lamera AB. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Corespring New Technology AB, Corespring Invest AB och Corespring Finans AB. Styrelseledamot Powercell Sweden AB (publ), Powercell Warrants One AB, Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Pergamum AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, Crunchfish AB (publ) M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB. Han är styrelsesuppleant i Heliospectra AB (publ) och Corpower Ocean AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Representerar Corespring New Technology AB som äger 22.710.730 aktier i bolaget.

Satyendra Kumar
Satyendra Kumar
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1954

Satyendra är rådgivare till styrelsen för PharmaResearch Products Ltd. Han har tidigare arbetat med licensiering, allianser och affärsutveckling för Daewoong och med etablering av internationell distribution för Samyangs verksamhet inom medicinteknik och läkemedel. Satyendra har en MD från Birla Institute of Technology and Science i Pilani, Indien samt en PhD från Seoul National University i Seoul, Korea.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare
: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Representerar PharmaResearch Products Ltd som äger 7.468.132 aktier i bolaget.

Hans-Peter Ostler
Hans-Peter Ostler

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971

Hans-Peter Ostler är förmögenhetsrådgivare vid Söderberg & Partners i Göteborg, av en de ledande firma inom ekonomisk rådgivning, försäkringslösningar och finansiella produkter i Sverige. Hans-Peter Ostler besitter närmare trettio års erfarnehet ifrån investment banking och privatbanker.

Andra pågående uppdrag: Hans-Peter Ostler är styrelseledamot i Alligator Biosciences AB, Inorbit Therapeutics AB, Oblique Therapeutics AB och S.P. HMSO Göteborg AB och är dessutom suppleant in styrelsen för O Mgmt AB.

Oberoende i relation till Promore Pharma och dess ledning: Ja

Oberoende i relation till huvudägare: Ja

Aktieinnehav i Promore Pharma: 646.010 aktier.

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1959.

Marianne har tidigare varit verkställande direktör för Kronans Droghandel AB, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner AB samt vice VD på Apoteket. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: Marianne är styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i MDA Management AB. Hon är styrelseledamot i Recipharm AB (publ), Enzymatica AB (publ), Praktikertjänst Aktiebolag, Camurus AB, AdderaCare AB och Xperentia AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Kerstin Valinder Strinnholm
Kerstin Valinder Strinnholm
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1960.

Kerstin har varit ansvarig för affärsutveckling och affärsstrategi på Nycomed (nu Takeda) och hade dessförinnan ledande positioner inom marknadsföring och affärsutveckling vid Astra och AstraZeneca. Hon har en examen från journalistprogrammet vid Göteborgs universitet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Corline Biomedical AB, Immunicum Aktiebolag, Camurus AB, KVS Invest AB, Cavastor AB, Gedea Biotech AB och Klifo A/S.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Innehav per den 27 maj 2021.