Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson
Ordförande sedan 2022 och Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1959.

Marianne har tidigare varit verkställande direktör för Kronans Droghandel AB, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner AB samt vice VD på Apoteket. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: Marianne är styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park AB, Saminvest AB och Occlutech Holding AG. Hon är styrelseledamot i Oblique AB och Linc AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i MDA Management AB.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Göran Linder
Göran Linder
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1962.

Göran är ledande befattningshavare inom flera investeringsbolag. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Other assignments: VD och styrelseledamot i Granitor Growth Management AB, Corespring Invest AB, Corespring New Technology AB, Corespring Finance AB. Ordförande i Crunchfish AB (publ) och QCG Sweden AB. Styrelseledamot i Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, Powercell Warrants One AB, Pergamum AB, Pergasus AB, Checkproof AB, såväl som EffRx Pharmaceuticals SA, styrelsesuppleant i Corpower Ocean AB.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav i Promore Pharma: Representerar Corespring New Technology AB som äger 22 710 730 aktier i bolaget.

Kerstin Valinder Strinnholm
Kerstin Valinder Strinnholm
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1960.

Kerstin har varit ansvarig för affärsutveckling och affärsstrategi på Nycomed (nu Takeda) och hade dessförinnan ledande positioner inom marknadsföring och affärsutveckling vid Astra och AstraZeneca. Hon har en examen från journalistprogrammet vid Göteborgs universitet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Moberg Pharma AB, styrelseledamot i Immedica Pharma AB, Camurus AB, KVS Invest AB, Cavastor AB och Bioservo Technologies AB.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Hans-Peter Ostler
Hans-Peter Ostler
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971.

Hans-Peter Ostler besitter närmare trettio års erfarnehet ifrån investment banking och privatbanker.

Andra uppdrag: Hans-Peter Ostler är styrelseordförande i Ectin Research AB och Improve Tec Hönö AB, vice ordförande i Alligator Biosciences AB, styrelseledamot i RGNT Electric AB, Hoodin AB, InorbitTX, Oblique Therapeutics AB och Lennart Ekerholms Stiftelse. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.

Oberoende i relation till Promore Pharma och dess ledning: Ja

Oberoende i relation till huvudägare: Ja

Aktieinnehav i Promore Pharma: 646 010 aktier.

Candice (Yujin) Jung
Candice (Yujin) Jung
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1991.

Candice arbetar idag som chef för PharmaResearch USA. Hon har en doktorsexamen i farmaci (PharmD) ifrån Northeastern University, Boston, USA. Hon har tidigare innehaft befattningar inom marknadsföring och affärsutveckling bland annat inom Johnson & Johnson och det sydkoeranska läkemedelsbolaget Daewoong Pharmaceutical.

Andra uppdrag: Candice innehar inga andra styrelseuppdrag.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav i Promore Pharma: Representerar PharmaResearch Co. Ltd och PharmaResearch USA som äger 7 468 132 aktier i bolaget.

Innehav per den 29 mars 2019.