Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson
Ordförande sedan 2022 och Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1959.

Marianne har tidigare varit verkställande direktör för Kronans Droghandel AB, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner AB samt vice VD på Apoteket. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: Marianne är styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i MDA Management AB. Hon är styrelseledamot i Recipharm AB (publ), Enzymatica AB (publ), Praktikertjänst Aktiebolag, Camurus AB, AdderaCare AB och Xperentia AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Göran Linder
Göran Linder
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1962.

Göran är ledande befattningshavare inom flera investeringsbolag. Han var tidigare styrelseledamot i bland annat Transic AB, Jensen Devices AB, Airgrinder AB och Lamera AB. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Corespring New Technology AB, Corespring Invest AB och Corespring Finans AB. Styrelseledamot Powercell Sweden AB (publ), Powercell Warrants One AB, Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Pergamum AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, Crunchfish AB (publ) M&J by Malin & Johanna AB och QCG Sweden AB. Han är styrelsesuppleant i Heliospectra AB (publ) och Corpower Ocean AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Representerar Corespring New Technology AB som äger 22 710 730 aktier i bolaget.

Kerstin Valinder Strinnholm
Kerstin Valinder Strinnholm
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1960.

Kerstin har varit ansvarig för affärsutveckling och affärsstrategi på Nycomed (nu Takeda) och hade dessförinnan ledande positioner inom marknadsföring och affärsutveckling vid Astra och AstraZeneca. Hon har en examen från journalistprogrammet vid Göteborgs universitet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Immedica Pharma AB, Moberg Pharma AB (publ), Bioservo Technologies AB (publ), Camurus AB (publ), KVS Invest AB och Cavastor AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i bolaget.

Hans-Peter Ostler
Hans-Peter Ostler

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971

Hans-Peter Ostler är förmögenhetsrådgivare vid Söderberg & Partners i Göteborg, av en de ledande firma inom ekonomisk rådgivning, försäkringslösningar och finansiella produkter i Sverige. Hans-Peter Ostler besitter närmare trettio års erfarnehet ifrån investment banking och privatbanker.

Andra pågående uppdrag: Hans-Peter Ostler är styrelseledamot i Alligator Biosciences AB, Inorbit Therapeutics AB, Oblique Therapeutics AB och S.P. HMSO Göteborg AB och är dessutom suppleant in styrelsen för O Mgmt AB.
Oberoende i relation till Promore Pharma och dess ledning: Ja
Oberoende i relation till huvudägare: Ja
Aktieinnehav i Promore Pharma: 646 010 aktier.

Candice (Yujin) Jung
Candice (Yujin) Jung
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1991.

Candice arbetar idag som chef för PharmaResearch USA. Hon har en doktorsexamen i farmaci (PharmD) ifrån Northeastern University, Boston, USA. Hon har tidigare innehaft befattningar inom marknadsföring och affärsutveckling bland annat inom Johnson & Johnson och det sydkoeranska läkemedelsbolaget Daewoong Pharmaceutical.

Andra uppdrag: Candice innehar inga andra styrelseuppdrag.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Promore Pharma: Representerar PharmaResearch Co. Ltd och PharmaResearch USA som äger 7 468 132 aktier i bolaget.

Innehav per den 29 mars 2019.