Styrelse

Göran Pettersson
Göran Pettersson
Styrelseledamot och ordförande sedan 2015

Född: 1945.

Göran var tidigare styrelseordförande i Axelar AB, Medivir AB (publ) och OxyPharma AB, styrelseledamot i Recipharm AB (publ) samt verkställande direktör i Meda Sverige AB. Han har därutöver haft ledande positioner inom Astrazeneca, KabiVitrum och Pharmacia. Han har en M. Pharm Sc. från Uppsala Universitet och en MBA från IHM i Stockholm.

Andra uppdrag: Göran är styrelseordförande i Mobidiag Sverige AB. Han är styrelseledamot i G. Pettersson & Partners AB, Pfizer Pensionsstiftelse I, Mobidiag OY, Bioretec OY och Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 3. Han är styrelsesuppleant i Karl Jungstedt AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i Bolaget.

Marianne Dicander Alexandersson
Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1959.

Marianne har haft ledande positioner från olika branscher som bilindustri, plast- och kemikalieindustri och läkemedels- och sjukvårdslogistik. Marianne var bland annat styrelseledamot i Mölnlycke Holding AB och Mölnlycke AB. Hon har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: Marianne är styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i MDA Management AB. Hon är styrelseledamot i Recipharm AB (publ), Enzymatica AB (publ), Praktikertjänst Aktiebolag, Camurus AB, AdderaCare AB och Xperentia AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i Bolaget.

Dr. Torsten Goesch
Dr. Torsten Goesch
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1959.
Torsten är ledande befattningshavare i Rosetta där han ansvarar för investeringar. Han har varit styrelseledamot i ett flertal bioteknikbolag och är grundare av ett konsultbolag i bioteknikbranschen. Torsten var styrelseledamot i STI Ltd och i Cytochroma Ltd. Han har en MD och PhD från Heinrich Heine University i Düsseldorf, Tyskland samt en MBA från Kellog School of Management i Evanston, USA.

Andra uppdrag: Torsten är styrelseordförande i Biosergen AS och Biosergen China JV. Han är styrelseledamot i Rosetta, Forward Pharma, Vistagen Pte Ltd, Dilafor AB, Dilaforette AB, Karolinska Development Invest AB, Eyesense GmbH och Dr Goesch Pharma Pte Ltd.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i Bolaget.

Satyendra Kumar
Satyendra Kumar
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1954

Satyendra är Vice President Research and Development för PharmaResearch Products Ltd. Han har tidigare arbetat med licensiering, allianser och affärsutveckling för Daewoong och med etablering av internationell distribution för Samyangs verksamhet inom medicinteknik och läkemedel. Satyendra har en MD från Birla Institute of Technology and Science i Pilani, Indien samt en PhD från Seoul National University i Seoul, Korea.

Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare
: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Promore Pharma: Äger inga aktier i Bolaget.

Göran Linder
Göran Linder
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1962.

Göran är ledande befattningshavare inom flera investeringsbolag. Han var tidigare styrelseledamot i bland annat Jensen Devices AB, Airgrinder AB, Lamera AB samt HCCI Technology AB. Göran har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB och Midroc Finans AB. Styrelseledamot Powercell Sweden AB (publ), Powercell Warrants One AB, Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), Promore Pharma AB (publ), Pergamum AB, Minesto AB (publ), Minesto Warrants One AB, Crunchfish AB (publ) M&J by Malin & Johanna AB.
Oberoende i förhållande till Promore Pharma och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej.
Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i Bolaget.

Innehav per den 28 december 2018.