Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké, 2022

Delårsrapport januari – september 2022

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Promore Pharma

Promore Pharma uppdaterar om sin kliniska Fas II-studie med ensereptide

Promore Pharma Delårsrapport januari – juni 2022

Sista klinikbesöket genomfört i Promore Pharmas fas II-studie av ensereptide

Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 17 maj 2022

Promore Pharma — delårsrapport januari-mars 2022

Promore Pharmas årsredovisning för 2021 samt stämmohandlingar publicerade

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROMORE PHARMA AB (PUBL)

Promore Pharma har uppnått rekryteringsmål i klinisk studie av ensereptide

Delårsrapport januari – December 2021

Första patient rekryterad till Promore Pharmas kliniska prövning rörande ärrbildning enligt plan

Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

Delårsrapport januari – september 2021

Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Promore Pharma

Promore Pharma erhåller tillstånd för att starta fas II klinisk prövning avseende ärrprevension

Promore Pharma meddelar att vetenskaplig artikel publicerats om kliniska studieresultat med ropocamptide för venösa bensår

Promore Pharma erhåller leverans av hyaluronsyra från italienska Fidia

Delårsrapport januari – juni 2021

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Utfall i Promore Pharmas nyemission

Promore Pharma offentliggör prospekt

Promore Pharma informerar om sista dag för handel för att erhålla teckningsrätter

Delårsrapport januari – mars 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Promore Pharma AB den 27 maj 2021

Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 maj 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma genomför en fullt garanterad företrädesemission i syfte att genomföra den nya strategin

Promore Pharmas årsredovisning för 2020 samt stämmohandlingar publicerade

Promore Pharma tecknar avtal om produktion av hyaluronsyra med italienska tillverkaren Fidia

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma avregistrerar teckningsoptioner

Promore Pharma uppdaterar sin strategi och fokuserar på prevention av ärr

Bokslutskommuniké 2020

Promore Pharma byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Delårsrapport januari – september 2020

Förtydligande av utfallet ifrån den kliniska prövningen HEAL LL-37

Promore Pharma meddelar positiva resultat från fas IIb-studie av ropocamptide vid behandling av venösa bensår

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Promore Pharma utser Erik Magnusson till CFO

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 26 maj 2020

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Promore Pharmas årsredovisning för 2019 publicerad

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharmas CFO lämnar sin tjänst under 2020

Promore Pharma nådde målsättningen i antalet behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37

Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Promore Pharmas fas IIb-studie HEAL LL-37 färdigrekryterad i förtid

Promore Pharmas företrädesemission genomförd

Promore Pharma offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående föresträdesemission

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Promore Pharma offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Kommuniké från Promore Pharmas extra bolagsstämma den 22 oktober 2019

Promore Pharma anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant

Kallelse till extra bolagsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma genomför en företrädesemission om cirka 75 MSEK, garanterad upp till 80 procent, och tidigarelägger kvartalsrapport

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

Promore Pharma har rekryterat hälften av patienterna i HEAL LL-37

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 21 maj 2019

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Promore Pharma modifierar sin fas III-prövning av PXL01 och utökar antalet kliniker i studien

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas III-studie med PXL01 i Indien

Promore Pharma har haft ett framgångsrikt möte med FDA avseende PXL01

Promore Pharma har inkluderat första patient i HEAL LL-37 i Polen

Promore Pharma erhåller godkännande för fas IIb-studie med LL-37 i Polen

Delårsrapport januari – juni 2018

Promore Pharma erhåller godkännande för fas IIb-studie med LL-37

Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 16 maj 2018

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018

Promore Pharma utlicensierar PXL01 för ryggradskirurgi till PharmaResearch Products Ltd

Promore Pharmas årsredovisning för 2017 publicerad

Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma återfår rättigheterna för tillverkningen av PXL01

Bokslutskommuniké 2017

Promore Pharma anpassar planerna för PXL01 i Nordamerika

Delårsrapport januari – september 2017

Promore Pharma tecknar utlicensieringsavtal för DPK-060 med Transdermal Therapeutic Technologies

Delårsrapport januari – juni 2017