Promore Pharmas vd om förhoppningarna för 2023 – BioStock