Promore Pharmas årsredovisning för 2018 publicerad

Årsredovisningen för Promore Pharma AB (publ) avseende 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.promorepharma.com.

Tryckta årsredovisningar kan beställas kan beställas från Promore Pharma AB, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna eller info@promorepharma.com.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com