Promore Pharma på Nasdaq First North Growth Market

Promore Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 6 juli 2017.

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: PROMO
  • ISIN-kod aktie: SE0009947740
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs inom Nasdaq Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden.

Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare (”Certified Adviser”) som kontrollerar att reglerna följs. Börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.