Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt ropocamptide har studerats i en klinisk fas-II-prövning och har uppvisat en påtaglig medicinsk verkan kombinerat med en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkten baseras på ett kroppseget ämne som administreras lokalt. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Läkemedelskandidaten ropocamptide baseras på en kroppsegen peptid som är en del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. Produkten är ämnade för lokal applikation och har effekt i den närliggande vävnaden, precis som kroppsegna peptider. Ropocamptide har en stark säkerhetsprofil eftersom de snabbt bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska biverkningar. Detta stödjs av resultaten från tidigare kliniska studier som är mycket lovande vad gäller tolerabilitet och säkerhet såväl som medicinsk effekt. Läkemedelskandidaten skyddas av flera internationella patentfamiljer som löper fram till 2030 eller längre. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Ropocamptide har goda möjligheter att bli det första läkemedlet i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning upplever reducerad rörlighet, försämrad livskvalitet och socialt stigma.

Promore Pharma är idag ett litet och kostnadseffektivt bolag utan egna laboratorier och forskningsanläggningar, som nyttjar ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag. Bolaget har knutit till sig ett antal rådgivare för strategisk planering vid produktutveckling, regulatoriska frågor samt planering och genomförande av kliniska studier.

Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidater genom kliniska studier fram till marknadsgodkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Ett sådant avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, samriskföretag (joint ventures) eller försäljning av tillgångar.