Projektöversikt

Promore Pharma har två projekt i sen klinisk utvecklingsfas; PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen och för fas I/II inom ärrbildning på hud.

LL-37 utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår och en fas IIb-studie (HEAL) har påbörjats på patienter med venösa bensår.

Läkemedelskandidaterna baseras på peptider som kan härledas till sekvenser i vårt medfödda immunsystem med flera biologiska funktioner och egenskaper. PXL01 och LL-37 har påvisad säkerhet och effekt i både prekliniska och kliniska studier.