Projektöversikt

Promore Pharma har två projekt i sen klinisk utvecklingsfas; ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen och för fas I/II inom ärrbildning på hud.

Ropocamptide (LL-37) utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår och en fas IIb-studie (HEAL LL-37) på patienter med venösa bensår pågår.

Läkemedelskandidaterna baseras på peptider som kan härledas till sekvenser i vårt medfödda immunsystem med flera biologiska funktioner och egenskaper. Ensereptide och ropocamptide  har påvisad säkerhet och effekt i både prekliniska och kliniska studier.