Presentation av Promore Pharmas rapport för andra kvartalet 2019