Presentation av Promore Pharmas delårsrapport för första kvartalet 2021