Om personuppgifter

1. Om personuppgifter

Vår personpolicy för personuppgifter reglerar användning och lagring av dina uppgifter. Du kan begära att få en kopia av vår personliga skyddspolicy genom de kontaktuppgifter som beskrivs i avsnitt 5 i detta dokument.

Promore Pharma AB är en controller av de personuppgifter du (Data Ytter) ger oss. Vi samlar in följande typer av personuppgifter från dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Utbildning
 • Arbetserfarenhet/anställningshistorik
 • Bankkontouppgifter om anställda och konsulter
 • Personnummer för anställda och konsulter
 • Löneinformation för anställda och konsulter

2. Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig följande tjänster:

 • Insamling av namn, e -postadress, ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet och adress för behandling av jobbansökningar;
 • Insamling av namn och e -postadress för prenumeration på pressmeddelanden;
 • Insamling av bankkontouppgifter, personnummer och löneinformation för utbetalningar till anställda och konsulter;
 • Insamling av namn, kontaktuppgifter, och anställningsförhållanden för att hantera våra avtalsförhållanden med externa parter.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas vid bolagets kontor på Fogdevreten 2, 171 65 Solna belägen i Sverige. Lagring av fysiska dokument och elektroniska filer sker vid bolagets kontor på Fogdevreten 2, 171 65 Solna som finns i Sverige.

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vår datalagringspolicy reglerar hur länge vi behåller dina personuppgifter. Enligt svensk lag måste vi behålla dina dokument i minst 6 månader. Efter denna period kommer dina personuppgifter att behållas så länge vi anser att det finns ett affärsändamål, eller tills du begär att dina personuppgifter tas bort. Eventuella personuppgifter som vi har för marknadsförings- och serviceuppdaterings-aviseringar kommer att hållas av oss tills du meddelar oss att du inte längre vill få denna information.

5. Dina rättigheter

Om du tror att alla personuppgifter vi har på dig är felaktiga eller ofullständiga, har du förmågan att begära att se denna information, rätta till den eller få den raderad. Vänligen kontakta oss via https://www.promorepharma.com/en/personal-data/.

I händelse av att du vill klaga på hur vi har hanterat dina personuppgifter, vänligen kontakta bolagets personuppgiftsombud (Eng. Data Protection Officer) via epost info@promorepharma.com eller via reguljär post:

Personuppgiftsombud
Promore Pharma AB
Fogdevreten 2,
SE-171 65 Solna, Sverige

Vår dataskyddsansvarig kommer sedan att undersöka ditt klagomål och arbeta med dig för att lösa saken.

Om du fortfarande känner att dina personuppgifter inte har hanterats på lämpligt sätt enligt lagen kan du kontakta den svenska myndigheten för integritetsskydd (Integritetsskyddsmyndigheten) och lämna in ett klagomål till dem.