Företagsledning

Jonas Ekblom
Jonas Ekblom
Verkställande direktör / President & Chief Executive Officer (CEO)
Född: 1965.
Jonas har jobbat över 25 år i Life Science-sektorn. Han är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet och har en B.Sci i kemi från Stockholms Universitet, en PhD i experimentell neurologi från Uppsala Universitet och har varit postdoktor vid University of Southern California (USC), School of Pharmacy. Utöver detta har han utbildat sig inom strategisk planering och affärsledarskap. Han har tidigare innehavt ledningsroller i bolag i Sverige, USA och Schweiz. Senast var Jonas VD för det schweiziska bioteknikbolaget BOWS Pharmaceuticals SA och han var dessförinnan aktiv i bolag som Pharmacia, Biovitrum, Sequenom and Invitrogen. Jonas har arbetat som VD i koncernen sedan 2010. Mellan åren 2015 och 2017 arbetade han på konsultbasis. Han är anställd som VD sedan 1 maj 2017.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i CombiGene AB, Pergamum AB och Pergasus AB.
Innehav i Promore Pharma: 51 666 aktier.
Erik Magnusson
Erik Magnusson
Chief Financial Officer (CFO)
Född: 1961.
Erik har mer än 25 års erfarenhet som ekonom, bland annat som finansanalytiker och partner på ABG Sundal Collier, som CFO på bioteknikföretaget SentoClone AB, och som senior business controller på Capio, Aleris, Systembolaget och senast på Coop Online AB. Erik blev bolagets CFO i augusti 2020.
Andra uppdrag: Erik är verkställande direktör i det egna konsultbolaget Råderik AB samt CFO i Emplicure AB (publ).
Innehav i Promore Pharma: 82 982 aktier.
Margit Mahlapuu
Margit Mahlapuu
Chief Scientific Officer (CSO)
Född: 1972.
Margit har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling. Hon arbetade tidigare på bland annat AstraZeneca, Arexis och Swedish Orphan Biovitrum. Margit är professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Hon har en PhD i molekyl- och cellbiologi från Göteborgs universitet. Hon började inom koncernen 2007 som ansvarig för regulatorisk strategi och klinisk utveckling.
Andra uppdrag: Margit är styrelseledamot i Sixera Pharma AB och är styrelseordförande och verkställande direktör i de egna bolagen ScandiCure AB och Alexera AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i det egna konsultbolaget Arexela AB.
Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Innehav per den 31 december 2022.