Företagsledning

Jonas Ekblom
Jonas Ekblom
Verkställande direktör / President & Chief Executive Officer (CEO)

Född: 1965.

Jonas har jobbat över 25 år i Life Science-sektorn. Han är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet och har en B.Sci i kemi från Stockholms Universitet, en PhD i experimentell neurologi från Uppsala Universitet och har varit postdoktor vid University of Southern California (USC), School of Pharmacy. Utöver detta har han utbildat sig inom strategisk planering och affärsledarskap. Han har tidigare innehavt ledningsroller i bolag i Sverige, USA och Schweiz. Senast var Jonas VD för det schweiziska bioteknikbolaget BOWS Pharmaceuticals SA och han var dessförinnan aktiv i bolag som Pharmacia, Biovitrum, Sequenom and Invitrogen. Jonas har arbetat som VD i koncernen sedan 2010. Mellan åren 2015 och 2017 arbetade han på konsultbasis. Han är anställd som VD sedan 1 maj 2017.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Axelar AB och i EffRx Pharmaceuticals SA samt i det egna konsultföretaget Edge of the World Strategies Corporation.
Innehav i Promore Pharma: 15 000 aktier.

Jenni Björnulfson
Jenni Björnulfson
Chief Financial Officer (CFO)

Född: 1971.

Jenni har omfattande erfarenhet från finansmarknaden efter att bland annat ha arbetat med corporate finance i tio år på Handelsbanken Markets och Alfred Berg Fondkommission/ABN AMRO samt i tre år som aktieanalytiker på Standard & Poor’s och ABG Sundal Collier. Hon har även arbetat som affärsområdeschef på Global Health Partner AB. Jenni är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och blev bolagets CFO i augusti 2016.

Andra uppdrag: Jenni är styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB (publ) samt styrelseledamot och verkställande direktör i det egna konsultbolaget The C Story AB.
Innehav i Promore Pharma: 7 000 aktier.

Margit Mahlapuu
Margit Mahlapuu
Chief Scientific Officer (CSO)

Född: 1972.

Margit har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling. Hon arbetade tidigare på bland annat AstraZeneca, Arexis och Swedish Orphan Biovitrum. Margit är docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har en PhD i molekyl- och cellbiologi från Göteborgs universitet. Hon började inom koncernen 2007 som ansvarig för regulatorisk strategi och klinisk utveckling.

Andra uppdrag: Margit är styrelseordförande och verkställande direktör i de egna bolagen ScandiCure AB och Alexera AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i det egna konsultbolaget Arexela AB. Hon är styrelseledamot i Sixera Pharma AB samt styrelsesuppleant i ALFINUS AB.

Innehav i Promore Pharma: Äger inte några aktier i bolaget.

Innehav per den 31 december 2019.