Årsstämma 2020

Promore Pharma AB (publ) kommer hålla årsstämma tisdagen den 26 maj 2020