Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande. Bolaget bildades den 19 december 2002 och registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2003.

Beslutsdatum Beskrivning Kvotvärde Förändring i aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Förändring i antal aktier Totalt antal aktier
19 detsember 2002 Bildande av bolaget 1,00 100 000,00 100 000,00 100 000 100 000
28 november 2003 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 16 667,00 116 667,00 16 667 116 667
28 november 2003 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 16 666,00 133 333,00 16 666 133 333
9 juuni 2004 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 22 934,00 156 267,00 22 934 156 267
15 mars 20051) Utbyte av konvertibler 1,00 3 333,00 159 600,00 3 333 159 600
9 juuni 2005 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 54 424,00 214 024,00 54 424 214 024
9 juuni 2006 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 35 398,00 249 422,00 35 398 249 422
11 juuni 2007 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 61 947,00 311 369,00 61 947 311 369
18 märts 2008 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 70 798,00 382 167,00 70 798 382 167
3 oktoober 2008 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 61 947,00 444 114,00 61 947 444 114
14 juuli 2009 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 48 159,00 492 273,00 48 159 492 273
9 november 2009 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 57 143,00 549 416,00 57 143 549 416
19 jaanuar 2010 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 57 143,00 606 559,00 57 143 606 559
1 november 2010 Nyemission (mot betalning genom kvittning) 1,00 151 879,00 758 438,00 151 879 758 438
10 detsember 2010 Nyemission (mot kontant betalning) 1,00 75 815,00 834 253,00 75 815 834 253
30 detsember 2014 Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier 0,06 -784 197,82 50 055,18 834 253
18 detsember 2015 Nyemission (mot kontant betalning samt betalning genom kvittning) 0,06 1 323,60 51 378,78 22 060 856 313
25 veebruar 2016 Nyemission (mot betalning genom kvittning) 0,06 151,02 51 529,80 2 517 858 830
8 märts 2016 Nyemission (mot kontant betalning) 0,06 1 363,62 52 893,42 22 727 881 557
8 märts 2016 Nyemission (mot kontant betalning) 0,06 681,78 53 575,20 11 363 892 920
8 märts 2016 Nyemission (mot kontant betalning) 0,06 681,78 54 256,98 11 363 904 283
25 aprill 2017 Ökning av aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier 0,60 488 312,82 542 569,80 0 904 283
25 aprill 2017 Split (1:15) 0,04 0,00 542 569,80 12 659 962 13 564 245
22 mai 2017 Nyemission av aktier (genom utnyttjande av teckningsoptioner) 0,04 136 362,60 678 932,40 3 409 065 16 973 310
22 juuni 2017 Nyemission (mot kontant betalning och genom kvittning) 0,04 130 471,20 809 403,60 3 261 780 20 235 090
4 oktoober 2019 Nyemission (mot kontant betalning) 0,04 647 730,88 1 457 134,48 16 193 272 36 428 362
15 juuli 2021 Nyemission (mot kontant betalning) 0,04 971 422,96 2 428 557,44 24 285 574 60 713 936