Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 31 mars 2020.

Aktieägare

Antal aktier

% av kapital och röster

Midroc New Technology

13 626 438

37,4
PharmaResearch Products Ltd

7 468 132

20,5

Rosetta Capital IV Sarl

6 291 592

17,3

Avanza Pension

829 960

2,3

Arne Andersson

799 578

2,2

Nordnet Pensionsförsäkring

637 391

1,7

Mikael Lönn

456 390

1,3

Philip Diklev

316 098

0,9

Chalmers Tekniska Högskola

256 710 0,7

Övriga

5 746 073

15,8

Totalt

36 428 362

100,0