Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 30 september, 2022.

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster
Corespring New Technology AB 22 710 730 37,4
PharmaResearch Co. Ltd 7 468 132 12,3
Nordnet Pensionsförsäkring 4 277 447 7,0
Daniel Johnsson 3 740 036 6,2
Exceca Allocation & Assoc 3 332 584 5,5
Arne Andersson 3 303 874 5,4
Avanza Pension 2 493 701 4,1
Futur Pension 1 400 294 2,3
Hans-Peter Ostler 646 010 1,1
Onvesto AB 600 000 1,0
Övriga 10 471 128 17,7
Totalt 60 713 936 100