Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 30 december 2019.

Aktieägare

Antal aktier

% av kapital och röster

Midroc-koncernen

13 626 438

37,4
PharmaResearch Products Ltd

7 468 132

20,5

Rosetta Capital IV Sarl

6 291 592

17,3

Avanza Pension

860 707

2,4

Nordnet Pensionsförsäkring

710 225

1,9

Mikael Lönn

456 390

1,3

Råsunda Förvaltning

427 964

1,2

Jens Miöen

348 570

1,0

Philip Diklev

316 098 0,9
Chalmers Tekniska Högskola

256 710

0,7

Capmate Aktiebolag

237 757

0,7

Övriga

5 427 379

14,9

Totalt

36 427 962 

100,0