Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 28 juni 2019.

Aktieägare Antal aktier % av kapital och röster
Midroc New Technology 6 813 219 33,7
Rosetta Capital IV Sarl 6 291 592 31,1
PharmaResearch Products Ltd 4 772 715 23,6
Avanza Pension 245 335 1,2
Mikael Lönn 228 195 1,1
Philip Diklev 158 049 0,8
Chalmers Tekniska Högskola 128 355 0,6
Nordnet Pensionsförsäkring 123 386 0,6
Hans-Peter Ostler 111 500 0,6
Övriga 1 362 744 6,7
Totalt 20 235 090 100,0