Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 30 september 2021.

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster
Corespring New Technology AB 22,710,730 37,4
PharmaResearch Co. Ltd 7,468,132 12,3
Nordnet Pensionsförsäkring 4,313,125 7,1
Daniel Johnsson 3,740,036 6,2
Exceca Allocation & Assoc 3,332,584 5,5
Arne Andersson 3,283,546 5,4
Avanza Pension 2,006,491 3,3
Lennart Ekerholm 755,685 1,2
Hans-Peter Ostler 646,010 1,1
Futur Pension 637,666 1,1
Övriga 11,819,931 19,5
Totalt 60,713,936 100