Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 31 mars 2022.

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster
Corespring New Technology AB 22,710,730 37,4
PharmaResearch Co. Ltd 7,468,132 12,3
Nordnet Pensionsförsäkring 4,268,430 7,0
Daniel Johnsson 3,695,444 6,1
Exceca Allocation & Assoc 3,332,584 5,5
Arne Andersson 3,283,546 5,4
Avanza Pension 1,187,183 2.0
Lennart Ekerholm 755,685 1,2
Hans-Peter Ostler 646,010 1,1
Onvesto AB 577,044 1,0
Övriga 12,789,148 21.0
Totalt 60,713,936 100