Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 31 march 2021.

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster
Midroc New Technology 13,626,438 37,4
PharmaResearch Products Ltd 7,468,132 20,5
Nordnet Pensionsförsäkring 2,142,928 5,9
Daniel Johnsson via bolag 1,732,074 4,8
Arne Andersson 1,020,849 2,8
Avanza Pension 849,225 2,3
Futur Pension 626,500 1,7
Stefan Hansson 587,190 1,6
Björn Lennerby 399,099 1,1
Philip Diklev 346,098 1,0
Erik Lennart Ekerholm 287,846 0,8
Övriga 7,341,983 20,2
Totalt 36,428,362 100