Aktieägare

Promore Pharmas aktieägare per 30 juni 2020.

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster
Midroc New Technology 13 626 438 37,4
PharmaResearch Products Ltd 7 468 132 20,5
Rosetta Capital IV Sarl 6 291 592 17,3
Avanza Pension 867 258 2,4
Arne Andersson 834 400 2,3
Nordnet Pensionsförsäkring 682 278 1,9
Mikael Lönn 456 390 1,3
Philip Diklev 316 098 0,9
Stefan Hansson 261 700 0,7
Chalmers Tekniska Högskola 256 710 0,7
Övriga 5 367 366 14,7
Totalt 36 428 362 100,0