Delårsrapport januari – september 2023

Promore Pharma AB (publ) offentliggjorde delårsrapporten för januari – september 2023 den 28 november, 2023.

Bolaget
Vision
Marknad