Delårsrapport januari – september 2022

Promore Pharma AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 29 november 2022.

Dagen efter, den 30 november klockan 11:00, bjuder bolaget in till en webbkonferens med VD Jonas Ekblom. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska.

Bolaget
Vision
Marknad