Delårsrapport januari – juni 2022

Promore Pharma AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022 tisdagen den 30 augusti 2022.

Samma dag, klockan 13.00, höll bolaget en kortare webbsänd telefonkonferens med VD Jonas Ekblom och CFO Erik Magnusson med en uppdatering för kvartalet samt kring kommande aktiviteter. Efter konferensen följde en frågestund.

Bolaget
Vision
Marknad