Delårsrapport januari – juni 2020

Promore Pharma AB (publ) offentliggjorde sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020 klockan 16.00 onsdagen den 25 augusti 2020.

Bolaget
Vision
Marknad